החזר מס

מה הם החזרי מס לילדים עם נכות ומה דרוש עבור זה

החזרי מס לילדים עם נכות Min (1)

שתפו למשפחה וחברים
שגם הם יוכלו להנות מקריאת הכתבה

במשרד האוצר בוחנים תוכנית להכנסת החזרי מס לילדים עם נכות. הצעה זו הועלתה על ידי האגודה הישראלית לבעלי מוגבלויות, בעקבות אישור חוק דומה בארצות הברית. נציגי העמותה נפגשו עם גורמי המשרד ודנו באפשרות להכניס הקלות במס להורים שיש להם ילדים נכים בישראל.

המשרד טרם קיבל החלטה רשמית בעניין זה, אך הוא נדון כפתרון פוטנציאלי אחד לצמצום העוני בקרב אנשים עם מוגבלות בישראל.

מה זה החזרי מס לילדים עם נכות

בישראל הורים לילדים עם מוגבלות זכאים להחזרי מס.

ילדים עם מוגבלות זכאים להחזר ישיר על מיסים ששולמו בשמם על ידי הוריהם. ההחזר הוא אחוז זהה לשיעור הנכות.

החזרי מס לילדים עם נכות בישראל מחושבים לפי שיעור הנכות של כל ילד. ממשלת ישראל קובעת שיעור זה על 40%. על ההורים לבקש החזר זה מרשות המסים בישראל מדי שנה, ויש לבצעו לפני ה-15 באפריל על מנת לקבלו עד ה-31 בדצמבר באותה שנה.

על מה זה חל

החזרי מס לילדים עם מוגבלות בישראל מהווה פטור ממס להורים לילדים עם מוגבלות.

הפטור חל על הדברים הבאים:

  1. ילדים מתחת לגיל 18, הנמצאים בחזקת הוריהם ובעלי צרכים מיוחדים,
  2. ילדים בגילאי 18-21, הנמצאים בחזקת הוריהם ובעלי צרכים מיוחדים.
  3. ילדים בגילאי 22-30, הנמצאים בחזקת הוריהם ובעלי צרכים מיוחדים.

מה דרוש עבור זה

החוק מחייב כי הורה או אפוטרופוס של ילד עם מוגבלות יגישו עבור הילד דו"ח מס הכנסה מדי שנה.

החזר מס ניתן להורים ששילמו מיסים עבור ילדיהם עם מוגבלות ולאחר מכן מקבלים הטבות מהמוסד לביטוח לאומי. החוק מאפשר להורים לקבל החזר מהמוסד לביטוח לאומי בגין מיסים ששילמו בשם ילדיהם הזכאים להטבות מהמוסד לביטוח לאומי.

החוק אינו מגדיר מה נדרש על מנת לקבל החזר מס לילדים עם מוגבלות בישראל.

תפריט נגישות אתר